R22 wet en regelgeving

De Europese Commissie heeft wetgeving ingevoerd om koudemiddelen Phentermine zoals R22 (op basis van fluorkoolwaterstof) versneld uit te faseren. Het gaat om de zogenaamde HFK’s of F-gassen die toegepast worden in koel- en vriesinstallaties. Dit betekent concreet dat installaties met R22 per 1 januari 2015 niet meer worden bijgevuld bij storing of onderhoud! Ministerie van Infrastructuur en Milieu zal toezien op handhaving van de regels met betrekking tot R22. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van de R22 wet- en regelgeving. Overtreding valt volgens de Nederlandse wetgeving onder een milieudelict.

Wat zijn voor u de gevolgen ?

Bij een storing aan uw installaties met R22 vanaf kan en mag er geen R22 meer worden bijgevuld, ook koeltechnische werkzaamheden mogen niet meer worden verricht. Dit betekent dat onderhoud niet meer kan worden uitgevoerd en storingen niet meer kunnen worden verholpen! Dit alles is bij wet vastgelegd. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw bedrijfsproces als uw koel-, vries- en airconditioninginstallaties uitvalt en er geen snelle en adequate oplossing geboden kan worden. Immers uw producten behouden enkel hun waarde als deze gekoeld en/of ingevroren zijn, uw productieproces kan alleen doorgang vinden onder geklimatiseerde omstandigheden en uw koel-vries installatie is dan van levensbelang.

 

Aanvulling CSH70:
CSH70 de oplossing waarmee u nog jaren gebruik kunt maken van uw koel- vries- of airco-installatie installatie, neem nu contact op met de specialist van CSH-koelmiddel.

CSH70 is het enige koudemiddel dat 1 op 1 als vervanger
kan dienen voor R22 zonder bijkomende kosten.


LEES MEER....