Wat is CSH70

CSH70 is de vervanger van koudemiddel R22. Het gedrag van CSH70 is vergelijkbaar met R22. Het COP
(koelrendement per kW) van CSH70 is hoger dan dat van R422D wat veelal als vervangingsmiddel wordt
aangeboden. Door het hogere koelrendement zal uw systeem met CSH70 minder energie vragen met hetzelfde
koelresultaat. CSH70 draagt daarnaast bij aan een beter milieu door de lage GWP-waarde (Global Warming Potential).

Voordelen CSH70
- geen kosten voor ombouw of vervanging gebruik van bestaande installaties, zonder technische aanpassingen
- energiebesparing door een hoger koelrendement per kW (COP)
- GWP-waarde ruimschoots onder de wettelijke norm.

CSH70 is een mengsel van niet - azéotrope HFC en HC koelgassen , met nul aantasting van de ozonlaag en een laag GWP (Global Warming Potential), toepasbaar als een directe vervanging van R22 in apparatuur en koel-, vries- en airconditioninginstallaties met Crestor een vaste ( capillair ) of verstelbare ( TXV ) expansieventiel en die werken met boven nul of lage verdamping temperaturen.

Het is de directe HFC vervanger voor R22 met de laagste GWP op de markt en hierdoor het koelmiddel met de minste broeikaseffect in zijn soort. Het is de oplossing voor het vervangen van R22 in alle toepassingen van installaties (behalve dompelverdampers , hiervoor is een speciale oplossing te weten CSH45 op aanvraag).

CSH70 is eenvoudig , direct en efficiënt. Compatibel met originele olie van het systeem. Universitaire studies en praktijktesten tonen aan dat CSH70 het koelmiddel met de koelcapaciteit en de prestatiecoëfficiënt vergelijking met R22.

Specificatie:

  • Kookpunt bij 1.013 bar ( ºC ) : -42,2 
  • Temperatuur glide ( ºC ) : 4.2
  • Verzadigde dampdichtheid bij 25 ° C ( kg / m3 ) : 41,7
  • VN- nummer: 1078
  • Veiligheid classificatie: A1 . Lage toxiciteit en niet brandbaar .
  • Plaats altijd in zijn vloeibare fase

Welke toepassingen zijn er voor CSH 70

CSH70 is het enige koudemiddel dat 1 op 1 als vervanger
kan dienen voor R22 zonder bijkomende kosten.


LEES MEER....